Видео архив

Отворената врата

30.01.2021 г. 11:00 ч.
п-р Цанко Митев

Живот в бездната на греха

23.01.2021 г. 11:00 ч.
п-р Цанко Митев

 

Истината, която ни освобождава

16.01.2021 г. 11:00 ч.
п-р Цанко Митев

Звездата на спасението

02.01.2021 г. 11:00 ч.
п-р Цанко Митев

 

Сред вълните

19.12.2020 г. 11:00 ч.
п-р Цанко Митев

Когато зърното умира

12.12.2020 г. 11:00 ч.
п-р Цанко Митев

 

Горящото сърце

04.07.2020 г. 11:30 ч.
п-р Цанко Митев

Изцелен и обновен

27.06.2020 г. 11:30 ч.
п-р Цанко Митев

 

Проглеждането на слепородения

20.06.2020 г. 11:30 ч.
п-р Цанко Митев

Изцереният прокажен

13.06.2020 г. 11:30 ч.
п-р Цанко Митев