Видео архив

18. Филаделфийската църква (част 2)

Седемте църкви в Откровението
02.11.2019 г. 18:00 ч.
п-р Цанко Митев

17. Филаделфийската църква (част 1)

Седемте църкви в Откровението
26.10.2019 г. 18:00 ч.
п-р Цанко Митев

 

16. Сардиската църква (част 5)

Седемте църкви в Откровението
08.06.2019 г. 18:00 ч.
п-р Цанко Митев

15. Сардиската църква (част 4)

Седемте църкви в Откровението
01.06.2019 г. 18:00 ч.
п-р Цанко Митев

 

14. Сардиската църква (част 3)

Седемте църкви в Откровението
18.05.2019 г. 18:00 ч.
п-р Цанко Митев

10. Тиатирската църква (част 4)

Седемте църкви в Откровението
30.03.2019 г. 18:00 ч.
п-р Цанко Митев

 

9. Тиатирската църква (част 3)

Седемте църкви в Откровението
23.03.2019 г. 17:00 ч.
п-р Цанко Митев

8. Тиатирската църква (част 2)

Седемте църкви в Откровението
16.03.2019 г. 17:00 ч.
п-р Цанко Митев