Новини

МИНАХМЕ 18 МИЛИОНА

Бързо-растящата деноминация на Адвентистите от седмия ден отбеляза 18-милионния си член.
В края на третото тримесечие на 2013 докладите са сочели, че броят на кръстените адвентисти е 18,028,796. Приблизитлно 25-30 милиона мъже, жени и деца посещават богослуженията всяка седмица. Статистиката сочи, че всеки ден се кръщават 3, 052 души. 127- всеки час, по двама на минута. Дейвид Трим, директор на отдел Архиви, Статистики и проучвания коментира: „Развълнувани сме от този растеж във време на криза, когато много религиозни групи не отбелязвт никакъв прираст. Благодарим на Бог за благословенията, които ни дава.“