Видео архив

N2 Под ударите на съдбата

Тема 2 от цикъла "Разумните ще разберат", посветен на книгата на пророк Даниил

Проповед
17.10.2015 г. 19:00:00 ч.
п-р Цанко Митев

N1 Пророчества и предсказания

Тема 1 от цикъла "Разумните ще разберат", посветен на книгата на пророк Даниил.

Проповед
10.10.2015 г. 19:00:00 ч.
п-р Цанко Митев

 

Отворената книга

Проповед
12.09.2015 г. 11:30:00 ч.
п-р Цанко Митев

Проповядването на Евангелието

Проповед
24.07.2015 г. 19:00:00 ч.
п-р Цанко Митев

 

Словото на живота

Проповед
18.07.2015 г. 11:30:00 ч.
п-р Цанко Митев

Стани и свети

Проповед
11.07.2015 г. 11:30:00 ч.
п-р Цанко Митев

 

Чудото на радостта

Проповед
10.07.2015 г. 19:00:00 ч.
п-р Цанко Митев

Да бъдат едно

Проповед
27.06.2015 г. 11:15:00 ч.
п-р Цанко Митев

 

В търсене на погиващите

Проповед
12.06.2015 г. 19:00:00 ч.
п-р Цанко Митев

Като децата

Проповед
30.05.2015 г. 11:30:00 ч.
п-р Цанко Митев